Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA została uhonorowana statuetką i certyfikatem PremiumBrand Giełda 2010. Wyróżnienie to otrzymują spółki giełdowe, które cieszą się wysoką reputacją wśród krajowych inwestorów instytucjonalnych.

Tytuł Spółki Wysokiej Reputacji 2010 został przyznany w oparciu o badania przeprowadzone na grupie przedstawicieli instytucjonalnych. Oceniano emitentów, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym roku wyróżnienie zdobyło siedem spółek.

PremiumBrand przyznaje Nagrody Wysokiej Reputacji na podstawie badań trzem grupom podmiotów: markom, firmom i spółkom giełdowym.

Projekt składa się z dwóch elementów – badania wśród wymienionych grup oraz godła promocyjnego i pakietu laureata. Jego celem jest wspomaganie w działaniach promocyjnych marek, firm i spółek o wysokiej reputacji. Dzięki niemu podmioty mogą zdobywać niezależne referencje, ponadto otrzymują licencję na użytkowanie godła promocyjnego, które pozytywnie oddziałuje na ich wizerunek.

Data dodania: 12.10.2010