Ludzie spotykają się w architekturze – pod tym hasłem rozpoczyna się właśnie 12. Biennale Architektury w Wenecji, które będą miały miejsce 29.08-21.11.2010.

Polskę reprezentują Agnieszka Kurant i Aleksandra Wasilkowska oraz ich instalacja Emergency Exit. Jest to swoisty komentarz do skomplikowanych losów tegorocznego konkursu na projekt prezentowany w Wenecji a także ironiczne odniesienie do obowiązujących w budynkach i przestrzeni miejskiej przepisów bezpieczeństwa czy wymogów higieniczno-zdrowotnych, których celem jest kontrola ryzyka i wykluczenie tego, co przypadkowe i nieoczekiwane.

Projekt Kurant i Wasilkowskiej “Emergency Exit”, polega na zbudowaniu w Pawilonie Polskim wysokiej konstrukcji przypominającej skocznię narciarską lub trampolinę na basenie publicznym.

Data dodania: 01.09.2010