Ogrzewanie podłogowe ze względu na ekonomikę eksploatacji oraz najbardziej optymalny rozkład temperatury w pomieszczeniach, jest najlepszym rozwiązaniem w zakresie ich ogrzewania. Rozpoczynamy cykl artykułów poświęcony popularnej podłogówce.

Autorem tekstu jest Tadeusz WoźniakParkiet KOMPLEX Mława

Budynki pasywne, energooszczędne oraz modernizowane w zakresie ocieplenia, w dodatku z niskotemperaturowym źródłem ciepła, to najbardziej właściwe miejsce na zastosowanie podłogówki. Drewno na podłogówce poza tym, że cieszy oko to daje komfort dla ciała i ducha. Jednak należy wiedzieć, że posadzka drewniana na podkładzie grzewczym, należy do najtrudniejszych w wyborze, przygotowaniu i wykonaniu.

Optymalne wykorzystanie drewna – materiału o właściwościach termoizolacyjnych, jako przekaźnika ciepła, jest zadaniem złożonym , szczególnie w kontekście kurczliwości drewna wynikającej ze zmiany wilgotności powodowanej zmianą temperatury. Do wykonania takiej podłogi niezbędna jest dogłębna znajomość tematu, umożliwiająca dobór i zastosowanie odpowiednich materiałów wraz z techniką wykonania.

Dla wielu posadzka ogrzewana kojarzy się bezpośrednio z gorącym grzejnikiem, a tak naprawdę, w dużym uproszczeniu, temperatura podłogi jest o tyle niższa, o ile jej powierzchnia jest większa od porównywalnego grzejnika, w tych samych warunkach obciążenia cieplnego.

Uproszczony przykład, gdzie w pomieszczeniu o powierzchni 16m² zapotrzebowanie ciepła wynosi 800W co wymaga temperatury grzejnika 60°C (pow. 2m²), natomiast podłogę wystarczy rozgrzać do 25°C (pow. 16m²).

Ogrzewanie podłogowe należy do ogrzewań płaszczyznowych, gdzie ciepło przekazywane jest do otoczenia z aktywnej części stanowiącej około 80% całej powierzchni grzejnej – podłogi. Podłogówka ogrzewa pomieszczenie w większości poprzez promieniowanie, a w mniejszej części, ciepłem przenoszonym przez powietrze będące w ruchu. Udział promieniowania powiększa się ze wzrostem temperatury.

Naturalnym jest fakt, iż bez różnicy temperatur między podłogą a pomieszczeniem nie będzie wymiany ciepła. Przy założeniu temperatury 20°C w pomieszczeniu i stałej temperaturze podłogi 27°C z każdego jej m² możemy uzyskać ok. 75W. W tej sytuacji podłoga o odkrytej – aktywnej powierzchni 100m² przekaże ok. 7.5kW mocy cieplnej. Jeżeli to nie wystarczy dla zbilansowania strat ciepła, to kosztem komfortu cieplnego w kontakcie z podłogą, możemy podwyższyć jej temperaturę do ok. 30°C. Wówczas uzyskamy ok. 100W z każdego m² i analogicznie ok. 10kW z całej stumetrowej podłogi. Dodatkowo dla ograniczenia jej obciążenia podczas silnych mrozów, możemy zainstalować dodatkowy grzejnik wspomagający podłogę w tym trudnym dla niej okresie.

Ogrzewanie podłogowe możemy bez problemu zainstalować w budynku o współczynniku przenikania ciepła ścian < 0,3 W/m²K. Lepsze ocieplenie budynku, szczelność, rekuperacja to mniejsze zapotrzebowanie ciepła, tym samym niższa temperatura podłogi a w efekcie większe możliwości w jej wyborze. Całość zgodnie z zasadami, możliwościami i potrzebami powinien skonfigurować projektant ogrzewania.

Nomogram pozwala ocenić z jaką temperaturą podłogi będziemy mieli do czynienia przy jednostkowym zapotrzebowaniu cieplnym naszego budynku, w określonej temperaturze pomieszczeń.

Przy obciążeniu cieplnym podłogi powyżej 100W/m² nie zaleca się posadzek drewnianych,

w przedziale od 50W/m² do 100W/m² wybór należy ograniczyć do desek wielowarstwowych i drobnych mozaik natomiast poniżej 50W/m² można zainstalować każdy rodzaj drewnianych elementów posadzkowych, w tym stabilne drewno lite w formatach odpowiednich do mocy cieplnej podłogi.

Bezwładność cieplna podłogówki – wada, czy zaleta?

Podłogówka postrzegana jest jako bezwładnościowa względem innych rodzajów ogrzewania. Jednak tu, ta bezwładność posiada dosyć szeroki przedział. Najbardziej bezwładnościowym jest rodzaj, gdzie przewody grzewcze zatopione są w grubych wylewkach, najmniej

w przypadku elektrycznych folii grzewczych, umieszczonych tuż pod okładziną drewnianą. Przy zmiennych dobowo cenach energii, bezwładność ogrzewania ma swoją wartość, natomiast przy stałych kosztach energii i inteligentnym sterowaniu, przewagę bierze niska bezwładność. Całość należy rozpatrywać w kontekście ciężkiej lub lekkiej konstrukcji budynku, sposobu ocieplenia oraz rodzaju używanej energii.

W kolejnym materiale przedstawimy rodzaje ogrzewania podłogowego, jego zalety oraz wady.

Data dodania: 14.01.2015