W kolejnym materiale z cyklu drewno na ogrzewaniu podłogowym wszystko o wylewce. Pamiętajmy, że przed jej wykonaniem należy dokonać próby ciśnieniowej instalacji, gdzie utrzymanie wartości 0,2 – 0,3MPa świadczy o jej szczelności.

Autorem tekstu jest Tadeusz WoźniakParkiet KOMPLEX Mława

W pomieszczeniach mieszkalnych stosuje się podkłady pływające wykonane z betonu lub anhydrytu, których odporność obciążeniowa powinna być powyżej 1,5kN/m² Ze względów wytrzymałościowych pod podłogi pływające wystarczy beton klasy C – 16/12, pod podłogi warstwowe, klejone do podkładu, jego wytrzymałość powinna mieć wielkość C – 20/16,

a pod elementy lite wytrzymałość powinna mieć wartość minimum C – 25/20. Natomiast przewodność cieplna wskazuje na stosowanie mocniejszych – gęstszych betonów.

Wykres wpływu gęstości betonu na przewodność cieplną

W dolnej części podkładu zatopione są przewody grzewcze. Kilkanaście mm nad przewodami grzewczymi zaleca się zainstalowanie zbrojenia w postaci siatek – kratownic. W przypadku podłóg z litego drewna, zbrojenie przejmuje naprężenia rozciągające a w dodatku wpływa na równomierny rozkład ciepła w podkładzie, co poprawia jego przenikalność cieplną. Optymalna grubość wylewki betonowej wynosi 70mm. Zwiększenie grubości skutkuje zwiększoną bezwładnością ogrzewania oraz równomiernością w rozkładzie temperatury. Zmniejszenie grubości to spadek bezwładności i sztywności podkładu, ale

i niejednorodny rozkład temperatury na powierzchni podkładu.

Cechy podkładów grzewczych na bazie cementu w zależności od receptury i wykonania:

1. wylewka cementowa, piaskowa z dużym udziałem drobnych frakcji ma wyższą oporność cieplną oraz wysoką higroskopijność, czego drewno nie lubi.

2. Wylewka bez plastyfikatora z powiększonym udziałem wody zarobowej, jest porowata, czyli słaba i oporna w przenoszeniu ciepła.

3. Wylewka gdzie obok czystego piasku zastosowano kruszywo 2-4 oraz zmniejszono ilość wody poprzez zastosowanie plastyfikatora poprawia urabialność co ułatwia zagęszczenie masy na sprężystym podkładzie jakim jest styropian lub inny rodzaj materiału izolacyjnego. Tak wykonany jastrych ma niewielką rozszerzalność termiczną, wysoką wytrzymałość, niższą oporność w przenikaniu ciepła i jest stabilna higroskopijnie.

Podkład grzewczy na bazie cementu jest jastrychem pływającym, gdzie występuje skurcz betonu podczas jego wiązania oraz rozszerzalność termiczna podczas funkcjonowania. Wymaga to zastosowania dylatacji, które wykonujemy w przypadku:

– styku z przegrodą pionową,

– ograniczeń powierzchni (30m², 40m² – zbrojona),

– ograniczenia długości boku (6m, 8m – zbrojona),

– ograniczenia proporcji boków większej niż 1:2,

– wydzielenia kształtnych powierzchni z niekształtnej płyty podłogi ( przejścia

w drzwiach itp.),

– rozdzielenia pól grzewczych. Pola należy kojarzyć nie tyle z obwodem grzewczym co z ich różną temperaturą.

Dylatacje powinny mieć szerokość od 5 mm do 8 mm w zależności od dylatowanych powierzchni i być wypełnione pasami pianki polietylenowej. Rury grzewcze przechodzące przez dylatację powinny być zabezpieczone tulejami z rur ochronnych karbowanych (peszel). Sąsiadujące ze sobą pola grzewcze powinny być zdyblowane co kilkadziesiąt centymetrów, tzn. połączone krótkimi prętami stalowymi w peszlowych osłonkach. Podczas wykonywania jastrychu należy zaznaczyć kilka miejsc między rurkami, z których będzie można pobrać próbki betonu do pomiaru jego wilgotności.

Czerwoną linią przerywaną zaznaczono dylatacje

W przypadku posadzek drewnianych wielkość pól grzewczych należy postrzegać również poprzez pryzmat wydajności cieplnej podłogi i oporu cieplnego okładziny z drewna.

W przypadku 100W/m² i R 0,1m²K/W temperatura podkładu będzie miała wartość ponad 40°C, natomiast przy obciążeniu cieplnym 50W/m² i R okładziny 0,05m²K/W temperatura podkładu będzie poniżej 30°C. Ta różnica przekłada się na wielkość odkształceń termicznych podkładu jak i odkształceń – naprężeń wynikających z kurczliwości drewna. W efekcie

w niektórych przypadkach można pozwolić sobie na większą płaszczyznę bez dylatacji, aczkolwiek po uzgodnieniach z wykonawcą instalacji jak i wykonawcą posadzki drewnianej.

Wylewka anhydrytowa powinna być wykonana zgodnie z zaleceniami producenta.

 W kolejnym materiale wszystko o wykończeniu podłogi.

Data dodania: 31.08.2015