Zapraszamy do przeczytania artykułu z cyklu Fachowcy dla Fachowców. Tym razem poznamy informacje na temat tego jak drewno grzeje na ogrzewaniu podłogowym. Autorem tekstu jest Tadeusz Woźniak – rzeczoznawca oraz właściciel firmy Parkiet KOMPLEX Mława.

1. Przewodzenie ciepła w zależności od rodzaju deski

Prosta fizyka wskazuje, że materiał gęstszy, bardziej jednorodny lepiej przewodzi ciepło, natomiast porowatość materiału i wszelkiego rodzaju pustki powietrzne hamują przepływ ciepła, jako że zamknięte powietrze jest doskonałym izolatorem. Poniżej termograficzny obraz przewodności cieplnej podstawowych rodzajów posadzek drewnianych, pokrytych standardowym lakierem.

2. Emisja ciepła zależnie od wykończenia powierzchni podłogi

Nikt nie zwracał uwagi na to, że podłoga drewniana lakierowana lub olejowana może różnie emitować ciepło, dając lepszy lub gorszy komfort dla użytkownika i poniekąd dla jego “kieszeni”.

Opublikowane badania dotyczące emisyjności cieplnej materiałów wykończeniowych, zainspirowały do przeprowadzenia kilkunastu testów, o których poniżej.

Identyczne elementy posadzkowe pokryto w połowie dwoma rodzajami powłok stosowanych do wykańczania powierzchni podłóg drewnianych, po czym umieszczono je na płycie grzewczej.

Jakie to ma znaczenie przy ogrzewaniu podłogowym?

Promieniowanie cieplne przy podłogówce ma większościowy udział (do 70%). Ogólnie przyjmuje się, że przy ogrzewaniu podłogowym, ten sam komfort cieplny uzyskuje przy temperaturze powietrza niższej o 1÷2°C niż przy ogrzewaniu tradycyjnym. Ilość ciepła emitowanego z grzejącej podłogi zależy od różnicy jej temperatury względem temperatury otoczenia oraz od emisyjności powierzchni, co przekłada się na temperaturę odczuwalną w pomieszczeniu. Emisyjność jest różna dla poszczególnych gatunków drewna, sposobów wykończenia i zmienia się wraz ze zmianą temperatury. Dla posadzki z drewna ma to pewne znaczenie, ponieważ przy porównywalnym komforcie cieplnym, możemy obniżyć nieco temperaturę podłogi. Ponadto w okresie letnim mamy do czynienia z nagrzewaniem posadzki promieniami słonecznymi, czyli z promieniowaniem podczerwonym, krótkofalowym. Znalezienie opcji, która umożliwia maksymalną emisję ciepła w okresie grzewczym oraz minimalną absorpcję ciepła z tytułu działania promieni słonecznych, zapewnia optymalny komfort dla użytkownika podłogi oraz dla drewna zawartego w posadzce.

Temperatura badnej próbki

Z ww. badań wynika, że emisyjność idzie w parze z gęstością drewna, jednak w każdym przypadku wzrost temperatury zmniejsza właściwości emisyjne. Co ciekawe elementy sosnowe fornirowane (oklejane cienkimi warstwami drewna dębowego) mają gorsze właściwości emisyjne względem elementów dębowych litych. Ciekawe dlatego, że za emisję odpowiada powierzchnia, a ta jest wykonana z tego samego gatunku drewna. Można to tłumaczyć, że podkład sosnowy, o niższej pojemności i przewodności cieplnej nie nadąża z “dostawą ciepła”, które z lekkością emituje do otoczenia warstwa wierzchnia z drewna o lepszych parametrach przewodzenia. Powyższe badania obalają kolejny mit o wyższości desek wielowarstwowych nad deskami z litego, masywnego drewna.

3. Komfort cieplny w zależności od rodzaju posadzki

Komfort ciepła dotyku związany jest z odczuciem chłodu przy bezpośrednim kontakcie stopy z posadzką. Należy wiedzieć, że powierzchnia stopy ludzkiej to 2,3% powierzchni całej skóry, natomiast oddawanie ciepła może być 15 razy większe względem innych części ludzkiego ciała. Według dostępnych źródeł, każdy rodzaj posadzki ma pewien przedział temperatury optymalnej, dający komfort ciepła dotyku. Poniżej dane liczbowe.

Powyższe źródła wskazują na posadzkę z drewna, jako najbardziej odpowiednią do pomieszczeń mieszkalnych, gdzie zarówno w okresie grzewczym, jak i poza nim, temperatura jej powierzchni mieści się zakresie komfortu cieplnego. Natomiast temperatura komfortowa posadzek ceramicznych i kamiennych jest poza zakresem temperatury podłóg ogrzewanych dzisiejszych budynków, co dla większości użytkowników może tworzyć pewien dyskomfort.

4. Optymalne rozwiązania

Poznanie wszelkich zależności umożliwia znalezienie optymalnych rozwiązań w zakresie wyboru rodzaju posadzki drewnianej na ogrzewaniu podłogowym.

1) Środkowo europejski klimat o dużej zmienności wilgotności i temperatury wskazuje na zainstalowanie drewna o spowolnionej reakcji na zmianę mikroklimatu oraz grubszych elementów, które mają większą pojemność wilgoci a tym samym potrzebują dłuższego czasu na zmianę swoich parametrów.

2) Nasz zmienny klimat wskazuje na zainstalowanie grubszego elementu również ze względu na komfort cieplny w dotyku. Jeśli podłoga drewniana to wykonana z drewna, a nie “powlekana” drewnem.

3) Efektywność cieplna, gdzie należy zastosować rodzaj posadzki zapewniający trwałość podłogi i komfort w jej użytkowaniu w tym efektywność grzewczą.

Na bazie wielu doświadczeń, pewnej wiedzy i prostych obliczeń można dokonać optymalnego wyboru, gdzie deska lita dębowa, odpowiednio ustabilizowana, i polakierowana, grubości w przedziale 16 ÷ 20 mm spełni wszelkie wymagania stawiane posadzkom drewnianym na podkładach grzewczych.

 

Opracowanie jest własnością jego autora.

Więcej informacji technicznych w poradach – Drewno na podkładach grzewczych – co, jak i dlaczego?

Data dodania: 21.07.2016