Betonowa posadzka w garażu jest wyjątkowo narażona na uszkodzenia mechaniczne i nasiąkanie cieczami – np. wyciekającym olejem, wodą z roztapiającego się śniegu. Sposobem na zabezpieczenie posadzki przed negatywnym wpływem tych czynników jest malowanie jej specjalistycznymi farbami.

Posadzki betonowe powinny być wykonane zgodnie z normami budowlanymi. Ich wytrzymałość na ściskanie powinna wynosić minimum 25 MPa (beton klasy nie niższej nić C20/25), a wilgotność maksimum 4% wagowo (okres dojrzewania betonu min. 28 dni). Wytrzymałość betonu na odrywanie powinna wynosić minimum 1,5 MPa.

Zabezpieczenie posadzki betonowej farbą

Farba którą zdecydujemy się pokryć posadzkę betonową w garażu musi spełniać szereg warunków – być odporna na ścieranie, zarysowania oraz uderzenia, tworzyć jednolitą, szczelną powłokę nieprzepuszczalną dla cieczy, a także dawać możliwość czyszczenia jej ogólnie dostępnymi środkami.

Przed malowaniem posadzka musi zostać oczyszczona. Usunąć należy m.in. mleczko cementowe, pyły, zaolejenia, ślady tłuszczu, a także luźne fragmenty podłoża. Powierzchnia betonu powinna być sucha, czysta, o otwartych porach. Przed nakładaniem farby należy dokładnie odpylić podłoże.

Farbę należy także nakładać w odpowiednich warunkach – temperatura podłoża i otoczenia podczas aplikacji powinna wynosić co najmniej +10 st. Celsjusza (maksymalnie +30). Na proces utwardzania materiału ma wpływ również wilgotność powietrza, warto pamiętać o prawidłowej wentylacji pomieszczenia, co ma związek również z bezpieczeństwem pracy.

Przed przystąpieniem do malowania, farbę należy przygotować zgodnie z instrukcją zawartą w karcie technicznej, która powinna być dołączona do opakowania. Aplikacja odbywa się przy pomocy wałka lub pędzla.

Kolejną warstwę farby można nałożyć po związaniu poprzedniej – zwykle po upływie około 24 godzin, przy temperaturze powietrza wynoszącej około +20 stopni Celsjusza. Pełne utwardzenie następuje po kilku dniach – długość tego procesu jest uzależniona od warunków aplikacji.

Samodzielnie czy z fachowcem?

Farbę do posadzki betonowej, jako materiał jednoskładnikowy, można z sukcesem samodzielnie aplikować po zapoznaniu się z instrukcją.

Data dodania: 04.10.2013