W kolejnym artykule cyklu o ogrzewaniu podłogowym przedstawiamy jego rodzaje, wady oraz zalety.

Autorem tekstu jest Tadeusz Woźniak Parkiet KOMPLEX Mława

Rodzaje ogrzewania podłogowego

 

 1. wodne z pompą ciepła, czerpiącą ciepło z gruntu, akwenów wodnych lub z powietrza. Ze względu na dużą bezwładność i niską temperaturę czynnika grzewczego, jest to najbezpieczniejszy rodzaj ogrzewania dla posadzek drewnianych, jednak ze względu na ograniczoną temperaturę, wymaga zastosowania okładzin o mniejszym oporze cieplnym,
 2. wodne z kotła ma mniejszą bezwładność cieplną i niewielką utratę sprawności w przypadku podwyższania temperatury. Automatyczne sterowanie zabezpiecza przed wysoką temperaturą, dzięki temu nie ma zagrożenia dla podłóg z drewna. Tu występuje możliwość zainstalowania uzupełniających źródeł ciepła w postaci grzejników konwekcyjnych.
 3. ogrzewanie elektryczne w postaci folii grzewczych, gdzie występuje równomierność w rozkładzie ciepła jest dobrym rozwiązaniem w przypadku podłóg pływających. Ze względu na niską bezwładność ogrzewania zaleca się stosować okładziny wielowarstwowe z drewna o wydłużonym czasie zmiany wilgotności. Ogrzewanie w postaci kabli jest odpowiednikiem ogrzewania wodnego. Natomiast ogrzewanie z zastosowaniem mat grzewczych, ze względu na miejscowo wyższą temperaturę, bliski kontakt z drewnem, oraz niską bezwładność, jest zaliczane do najtrudniejszych dla okładzin z drewna i ogranicza wybór do cienkich wielowarstwowych elementów łączonych na zamek.
 4. wodne lub elektryczne w lekkiej konstrukcji podłóg drewnianych na legarach. Przewody grzewcze wraz z radiatorami ułożone między legarami pozwalają ogrzać ocieplone budynki nawet przy zastosowaniu desek dębowych grubości 28 mm lub sosnowych 20mm. Obie grubości mieszczą się w dopuszczalnej normą oporności 0,15 m²K/W.
 5. wodne z zastosowaniem mat kapilarnych, o stosunkowo małej bezwładności, ze względu na niewielką grubość podkładu. Rozwiązanie korzystne dla drewna, ze względu na równomierny rozkład ciepła w podkładzie. Ograniczona moc cieplna zmusza do zastosowanie okładzin o niskim oporze cieplnym.
 6. ogrzewanie wodne z funkcją chłodzenia w okresie letnim. W przypadku tego rodzaju ogrzewania, nie zaleca się okładzin z drewna ze względu na ograniczoną przenikalność cieplną oraz z powodu zagrożenia wilgotnością w pobliżu punktu rosy. Wilgotność powyżej 85% sprzyja kondensacji kapilarnej w materiałach higroskopijnych co powoduje wzrost wilgotności drewna, a to nie służy jakości i trwałości posadzki.

Zalety ogrzewania podłogowego

 

 • Ogrzewanie podłogowe jest najbardziej zbliżone do optymalnego. Daje ono równomierny rozkładzie temperatur, dzięki któremu odczuwamy lepszy komfort cieplny.
 • Niższa temperatura to wyższa wilgotność powietrza co w okresie zimy podwyższa komfort mikroklimatu wnętrza.
 • Mniejszy ruch powietrza nie powoduje spadku wilgotności drewna w takim stopniu jaki występuje przy ogrzewaniu konwekcyjnym, poza tym nie unosi kurzu a to zmniejsza reakcje alergiczne użytkowników,
 • Samoregulacja, polegająca na samoczynnej zmianie wydajności w wyniku zmiany temperatury wewnętrznej w pomieszczeniu (okresowe nasłonecznienie czy używanie urządzeń generujących ciepło, większa ilość osób w pomieszczeniu).Tak dostarczona energia, w podobnej ilości zmniejsza obciążenie cieplne podłogi. Nie oznacza to jednak, że podłogówka schładza pomieszczenie w przypadku wzrostu temperatury. Po prostu ogranicza dostawę ciepła do czasu, kiedy inne źródła przestaną „działać” a temperatura w pomieszczeniu, z tytułu naturalnych strat ciepła, zejdzie do zakładanego poziomu.
 • Prezentowany rodzaj ogrzewania w porównaniu do ogrzewania konwekcyjnego, umożliwia obniżenie średniej temperatury w pomieszczeniach o około 2°C. Przekłada się to na oszczędność energii około 10 -12%,
 • W porównaniu z ogrzewaniem konwencjonalnym (grzejnikowym) istnieje możliwość wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł ciepła: energia słoneczna, pompy ciepła,
 • Podłogówka skutecznie przeciwdziała powstawaniu wilgoci w ścianach zewnętrznych, ościeżach czy w narożach pomieszczeń. Wynika to z właściwości promieniowania, które nagrzewa ciała stałe bardziej niż otaczające je powietrze. W efekcie wilgoć znajdująca się w powietrzu nie jest tak bardzo wchłaniana przez nieco cieplejszą powierzchnię przegrody zewnętrznej.

„Lekko zaróżowione” powierzchnie ścian na rysunku obrazują właściwości promieniowania.

Wady ogrzewania podłogowego

 

 • Duża bezwładność cieplna i związane z tym problemy z szybką regulacją temperatury pomieszczeń.
 • Wyższe (średnio o 30% koszty inwestycyjne).
 • Ograniczenia w aranżacji pomieszczeń. Powierzchnia podłogi musi być aktywna – odsłonięta, meble na nóżkach min 10cm nad podłogą.
 • Ograniczona temperatura powierzchni grzewczej, co w niektórych sytuacjach zmusza do zainstalowania uzupełniającego źródła ciepła w pomieszczeniach.
 • Czy trudność i wysoki koszt napraw instalacji wewnątrz podłogi jest wadą?
 • W klasycznym ogrzewaniu rurki do grzejników biegną również pod podłogą. W tej sytuacji koszt i trudności w ewentualnej naprawie są porównywalne.
 • W kolejnym materiale przybliżymy elementy składowe podłogówki i ich właściwości.

 

Data dodania: 26.03.2015