Wyniki ankiety pokazują, że polskie przedsiębiorstwa nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat nowych wymogów unijnych dotyczących legalności drewna, które wejdą w życie 3 marca 2013 we wszystkich państwa członkowskich UE.

Jak pokazało badanie, jedynie 23% ankietowanych importerów zdaje sobie sprawę z nadchodzących zmian, nie wszyscy wiedzą jednak, iż od dnia wejścia w życie nowych przepisów wszystkie firmy muszą spełniać dotyczące ich wymagania.

Celem nowej regulacji prawnej jest powstrzymanie napływu nielegalnie pozyskiwanego drewna do Unii Europejskiej przez nałożenie pewnych wymogów na przedsiębiorców. Do importerów, którzy sprowadzają produkty z drewna na rynek UE po raz pierwszy, przepisy ustanawiają obowiązek wdrożenia Systemu Należytej Staranności, obejmujący ocenę ryzyka wprowadzenia nielegalnego drewna do łańcuch dostaw oraz podejmowanie działań w celu minimalizacji tego ryzyka.

Tymczasem wyniki ankiety przeprowadzonej przez NEPCon w pierwszych miesiącach 2012 roku pokazały, że jedynie 23% polskich importerów drewna i produktów drewnopochodnych (w tym papierniczych) słyszało o nowych wymogach unijnych i wie, że czeka ich spore wyzwanie. Niestety, znaczna część firm nie jest w stanie wskazać, które z wymagań będą ich dotyczyć i w jakim stopniu.

Zaledwie 10% ankietowanych jest świadoma konieczności posiadania przez importerów Systemu Należytej Staranności. System ten obejmuje procedury zarządzania ryzykiem pojawiania się nielegalnego drewna w łańcuchu dostaw oraz sposoby jego minimalizacji. Dodatkowo UE wymaga, aby importerzy posiadali dostęp do informacji o kraju pochodzenia każdego produktu.

Większość uczestników badania odniosła się do planowych zmian sceptycznie. Niemal połowa ankietowanych uważa, że nowa regulacja przyczyni się do wzrostu biurokracji, a 27% obawia się problemów z uzyskaniem odpowiedniej dokumentacji od dostawców. 45% ankietowanych importerów uważa jednocześnie, że nowe przepisy pozytywnie wpłyną na wizerunek firmy oraz dadzą możliwość uzyskania lepszej ceny za produkt (27%).

W ankiecie wzięły dział firmy produkcyjne oraz handlowe z branży drzewnej i papierniczej. Działalność respondentów obejmowała m.in. produkcję lub sprzedaż tarcicy, mebli, okien i drzwi, podłóg, materiałów budowlanych, płyt wiórowych, opakowań, produktów papierniczych.

Ponad 40% ankietowanych to importerzy produktów drzewnych i papierniczych z krajów spoza Unii Europejskiej. 55% firm biorących dział w badaniu sprzedaje produkty certyfikowane FSC lub PEFC bądź wyroby zweryfikowane pod względem legalności.

Europejska regulacja powinna pozytywnie wpłynąć na rozwijający się rynek legalnego drewna, pozyskiwanego z odpowiedzialnych źródeł. Nie jest to pierwsza taka regulacja na świecie. W USA wdrożono już „Lacey Act” – prawo, które zabrania importu i handlu nielegalnymi produktami z drewna, a Australia jest w trakcie wdrażania podobnej ustawy.

Źródło informacji: NEPCon Sp. zo.o.

Data dodania: 20.06.2012