Dynamicznie działające Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy zorganizowało kolejne branżowe spotkanie, podczas którego podsumowano pierwszy rok funkcjonowania reaktywowanej organizacji. Do Ossy przyjechało około 60 osób – zrzeszonych w Stowarzyszeniu oraz sympatyków. Portal myfloor.pl objął to wydarzenie patronatem medialnym.

Dwudniowe spotkanie, które odbyło się w dniach 14-15 listopada w hotelu Ossa niedaleko Rawy Mazowieckiej, podzielone było na kilka części. W czwartek odbyła się konferencja, podczas której podsumowano pracę PSP i przedstawiono plany na kolejny rok. Po lunchowej przerwie wystąpiła Katarzyna Gołaszewska z Centrum Transferu Technologii przy łódzkiej ASP, a następnie obył się interesujący panel dyskusyjny: Jak rezerwacje projektów wpływają na lojalność stron? Czwartkowy dzień zakończyła część nieoficjalna – Mistrzostwa Polski Branży Wykładzinowej w Kręgle (tegorocznym Mistrzem został Grzegorz Popik, prezes firmy UZIN, który pokonał 21 przeciwników) oraz uroczysta kolacja. Drugiego dnia spotkania obyło się zebranie zarządu PSP.

To był pracowity rok…

Podczas konferencji prelegenci opowiadali o dotychczasowych osiągnięciach Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy. Jako pierwszy wystąpił Sekretarz Generalny PSP – Marcin Witkowski. Podsumował najważniejsze wydarzenia minionego roku w organizacji m.in.: podjętą współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, powiększenie grona firm wspierających i liczby Zrzeszonych, podpisanie listów intencyjnych z firmami branży wykładzinowej.

Kolejne wystąpienie należało do Janusza Dziewanowskiego – Przewodniczącego Komisji ds. Rzeczoznawców, który podsumował dotychczasowe działania Komisji i poinformował o obecnym statusie procesu powoływania rzeczoznawców. Kandydaci na rzeczoznawców PSP po dwóch szkoleniach odebrali materiały do prac egzaminacyjnych, które mają złożyć do końca listopada. Komisja egzaminacyjna na początku stycznia przeprowadzi egzamin dla kandydatów. Rzeczoznawcy PSP zostaną także członkami zespołu opracowującego stanowisko branży w obszarach nieujętych w normach i wytycznych obowiązujących na rynku. Ich zdaniem będzie również udoskonalanie obecnych przepisów.

Tomasz Urbański – Prezes PSP i Przewodniczący Zespołu ds. Rekomendacji opowiedział w kolejnej części o założeniach programu, którego celem jest wyróżnienie firm spełniających kryteria bezpieczeństwa dla partnerów rynkowych i gwarantujących odpowiednią jakość prac. W pierwszym kwartale 2014 roku rozpocznie się program pilotażowy, który obejmie grupę zainteresowanych firm. Następnie mają zostać określone szczegółowe kryteria rekomendacji.

Kolejna prezentacja przygotowana przez Przewodniczącego Zespołu ds. Cennika – Tomasza Legierskiego, została przedstawiona przez Marcina Witkowskiego. Zespół ds. Cennika miał za zadanie zebranie średnich cen poszczególnych czynności związanych z instalacją wykładzin (na powierzchni powyżej 100 metrów kwadratowych), ich porównanie i usystematyzowanie. Lista ma pozwolić na ujednolicenie nazewnictwa i opisu czynności, a także stanowić narzędzie dochodzenia swoich praw w przypadku pojawienia się prac dodatkowych czy reklamacji. Prace Zespołu po opracowaniu cennika będą kontynuowane, ponieważ PSP zakłada aktualizację tego dokumentu co rok.

Co sądzi branża, czyli wyniki ankiety

W kolejnej części Tomasz Urbański przedstawił wyniki ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli branży – producentów oraz firm usługowych i handlowych z branży wykładzinowej. Większość ankietowanych popiera inicjatywę budowania niezależnej organizacji zrzeszającej firmy z branży. Największe kłopoty z jakimi spotykają się posadzkarze to niska rentowność, brak regulacji technicznych oraz opóźnienia w płatnościach. Producenci wykładzin natomiast nie ocenili dobrze jakości usług firm instalatorskich. Firmy handlowe i usługowe za największe problemy uznali z kolei przeterminowane płatności, niską etykę zawodową, brak norm oraz zaniżanie cen. W relacjach z dostawcami wskazywali na problemy z terminowością dostaw i dostępnością produktów. Firmy biorące udział w ankiecie nie narzekają jednak na brak zleceń – tylko dwie z pośród 63 ankietowanych wskazało ten problem jako przyczynę zahamowania swojego rozwoju.

Nowe inicjatywy

PSP w przyszłym roku weźmie udział w targach BUDMA. W tym zakresie współpracować będzie ze Stowarzyszeniem „Parkieciarze Polscy”. W planach jest przeprowadzenie konferencji na temat wzornictwa wykładzin, szkoleń technicznych czy prezentacji oferty firm wspierających. W ramach stoiska będą odbywać się warsztaty, pokazy rzemiosła oraz zawody – Mistrzostwa Polski w Montażu Wykładzin.

O ciekawej inicjatywie opowiedziała też przedstawicielka Centrum Transferu Technologii przy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – Katarzyna Gołaszewska. PSP i ASP podpisały list intencyjny na mocy którego w grudniu rozpocznie się konkurs dla studentów Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz, którego celem jest ukazanie potencjału wzorniczego i zalet wykładzin podłogowych. W kolejnych edycjach podobne propozycje zostaną złożone również dziekanom wydziałów projektowania wnętrz w całym kraju.

Rezerwacje projektów a lojalność stron – ożywiona dyskusja

Ostatnią część czwartkowego spotkania przeznaczono na panel dyskusyjny z udziałem ekspertów – Arkadiuszem Apolinarskim (Tarkett), Tomaszem Legierskim (Presto), Krzysztofem Ostrowskim (Robi), Arkiem Wojtkiewiczem (Mapei). Za pośrednictwem Skype’a do spotkania dołączył także Jakub Kuszewski z firmy Forbo. Moderacją rozmowy zajął się Prezes PSP.

W dyskusji wzięli udział także słuchacze. Jak wspólnie ustalono system rezerwacji wymaga modyfikacji i ulepszeń, jednak większość uczestników uznała ten model za użyteczne rozwiązanie. Za najważniejszy element uznano etyczne postępowanie – zarówno producentów, jak i firm usługowych.

Spotkanie Zarządu i powołanie Rady Konsultacyjnej

W piątek odbyło się zebranie Zarządu PSP, w którym wzięli udział Członkowie Zarządu oraz przedstawiciele Członków Wspierających – firm: Doellken, Mapei, Murexin, Tarkett i UZIN. Przyjęto uchwałę o powołaniu Rady Konsultacyjnej przy Polskim Stowarzyszeniu Posadzkarzy. W Radzie zasiadać mają przedstawiciele Członków Wspierających, a jej rolą ma być opiniowanie działania i planów Stowarzyszenia oraz przedstawianie własnych wniosków Zarządowi PSP. Posiedzenia Rady mają odbywać się dwa razy w roku, chyba że wystąpi potrzeba pilnego spotkania.

W kolejnym punkcie omówiono możliwości wykorzystania kanałów przekazywania informacji, którymi dysponują firmy zrzeszone w PSP do promocji Stowarzyszenia – zgodzono się na dystrybucję ulotek przez handlowców firm zrzeszonych oraz możliwość prezentacji PSP podczas szkoleń organizowanych przez firmy dla posadzkarzy.

Marcin Witkowski przedstawił także koncepcję promocji fachowej wiedzy wśród posadzkarzy, adeptów tego zawodu oraz wszystkich włączonych w proces budowlany i związanych z wyborem, oceną i odbiorem posadzek.

Arek Wojtkiewicz z firmy Mapei zaproponował także stworzenie systemu analizującego wielkość i strukturę rynku wykładzin w Polsce.

Data dodania: 21.11.2013