Po roku stabilizacji europejskiego przemysłu parkietowego, pierwsze podsumowania 2012 roku w branży sygnalizują tendencję spadkową. Wstępne podsumowanie Europejskiej Federacji Przemysłu Parkietowego (FEP) jest oparte na szacunkach przedstawicieli państw członkowskich.

Na pełne podsumowanie minionego roku musimy zaczekać do czerwca, kiedy odbędzie się Walne Zgromadzenie Federacji. Należy wziąć także pod uwagę fakt, iż w ostatnich latach wyraźnie dało się zauważyć spore rozbieżności w wynikach poszczególnych rynków krajowych.

Trwa nieustająca walka o wyniki producentów parkietów w niektórych regionach Europy, co może być przyczyną niepokoju, dość dobrze radzą sobie jednak państwa niemieckojęzyczne i można mieć nadzieję, że ten pozytywny trend będzie stopniowo docierał także na ważne rynki południowej Europy.

Oprócz chwiejnej gospodarki, głównymi problemami dla europejskiej branży parkietowej są wysokie koszty energii, logistyki, a także bardzo wysokie bezrobocie w niektórych ważnych regionach UE.

Najnowsze dane szacują sprzedaż parkietów w 2012 roku na terenie UE/EFTA na poziomie nieco przekraczającym 91 milionów metrów kwadratowych. Największy w niej udział mają Austria, Niemcy i Szwajcaria, natomiast w krajach Europy południowej sytuacja jest nadal niepokojąca.

Biorąc pod uwagę zainteresowanie rynku konkretnymi produktami, największy popyt jest na deski jednolamelowe, których spory sukces w dużej mierze rekompensuje spadek innych rodzajów parkietów. FEP ma nadzieję, że w nadchodzących miesiącach ustabilizują się także duże rynki, takie jak Hiszpania czy Włochy.

Data dodania: 07.02.2013