Europejska Federacja Przemysłu Parkietowego (FEP) na podstawie wstępnych informacji uzyskanych od firm członkowskich oraz dyskusji prowadzonych na targach DOMOTEX 2012 szacuje, że zapotrzebowanie na parkiety drewniane na rynku europejskim w 2011r., w porównaniu z poprzednim rokiem, utrzymuje się na stabilnym poziomie. Ogólny obraz nie jest jednak jednolity, wartości zmieniają się w zależności od kraju.

Pierwsze wyniki wskazują na podobną sytuację, jaka miała miejsce w zeszłym roku, choć na kompletne dane trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. FEP podkreśla, że podaje tylko pierwsze prognozy, które mogą ulec zmianie po zebraniu wszystkich potrzebnych informacji.

Zgodnie z tradycją poprzednich lat pełne i ostateczne wyniki zostaną ogłoszone na Walnym Zgromadzeniu związku na początku czerwca.

Wstępny wynik jest zgodny z oczekiwaniami i tendencjami zaobserwowanymi w ubiegłym roku. Odzwierciedla wpływ kryzysu gospodarczego i finansowego, który niestety trwa dłużej niż wszyscy się spodziewaliśmy.

Dużą przeszkodą i zarazem wyzwaniem dla koncernów europejskich i ich przyszłych strategii biznesowych jest ograniczona dostępność surowców, wzrost kosztów, a także utrzymująca się na stałym poziomie ostra konkurencja ze strony producentów azjatyckich.

Mimo chwiejnych ostatnio wskaźników ekonomicznych Komisji Europejskiej, elastyczność i kreatywność części członkowskich firm FEP, a także najwyższa jakość europejskiego parkietu jest dla Federacji powodem do przekonania, że przemysł parkietowy czeka jeszcze bardzo wiele wyzwań, ale wyjdzie z kryzysu zwycięsko.

Walne Zgromadzenie FEP 2012

56. Walne Zgromadzenie i 37. Europejski Parkieciarski Kongres FEP odbędzie się w dniach 7-8 czerwca w Istambule.

Data dodania: 17.02.2012