Akademia Sztuki Posadzkarskiej zaprasza na szkolenie otwarte „Ocena i przygotowanie podłoża oraz techniki klejenia wykładzin” z Wojciechem Dąbkiem.

PROGRAM:

Ocena podłoża
• Cechy konstrukcyjne jastrychów
• Zasady oceny podłoża (normy, instrukcje, wytyczne producentów)
• Metody oceny podłoża (CM, V1D4, pull-off, pressomess, inne…)
• Ocena podstawowych parametrów podłoża (wilgotność, temperatura, równość, twardość)
• Ocena warunków na budowie i ich wpływ na pracę
Sposoby mechanicznego oczyszczania podłoża z wykorzystaniem różnorodnych technologii takich jak:
• Śrutowanie (przygotowanie powierzchniowe, oczyszczanie z zabrudzeń)
• Szlifowanie (usuwanie i oczyszczanie powierzchniowe z pozostałości kleju, cienkich żywic, malowanek itp.) jak również usuwanie grubych powłok w celu ich usunięcia bez znaczącej ingerencji w podłoże.
• Zrywanie (oczyszczanie mechaniczne podłoża z powłok kleju np. po płytkach, papy, subitu, bitumu, parkietu, wykładzin itp.)
• Frezowanie  (ingerencja w podłoże w celu usunięcia lakierów, żywic, farb i pozostałości po nich).

Przygotowanie Podłoża
• Obróbka mechaniczna, maszyny i materiały eksploatacyjne
Dobieranie odpowiednich preparatów do rodzaju podłoża, wytrzymałości podłoża, grubości masy oraz rodzaju okładziny
• Odcinanie wilgotności – Preparaty odcinające
• Sposoby postępowania z dylatacjami – MZ
• Szpachlowanie jako wygładzanie i wyrównywanie podłoża
• Wylewanie mas

Techniki klejenia wykładzin + praktyczne warsztaty z Wojciechem Dąbkiem „Montaż wykładzin w praktyce”
• Rodzaje wykładzin
• Dobór klejów i uzębienia
• Klejenie kontaktowe
• Klejenie na sucho
• Klejenie na mokro
• Systemy łączenia wykładzin
• Innowacyjne technologie instalacji wykładzin
• Ważne aspekty decydujące o wyborze klejów
• Zalecenia ogólne odnośnie układania wykładzin przewodzących
• Zalecenia dotyczące przyklejania wykładzin PCV na surowym betonie

Ukończenie szkolenia potwierdzamy imiennym zaświadczeniem.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem rezerwacji miejsca jest wniesienie całej opłaty w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia rezerwacji. Wymagane ubranie robocze.

Więcej informacji na stronie: http://uzin.pl/akademiasztukiposadzkarskiej/

Źródło: Uzin Utz Polska

Data dodania: 10.04.2019

/