Rozwiązaniem wielopoziomowego problemu jakim jest utrudniona możliwość rozwoju zawodowego w branży posadzkarskiej, jest nowoczesna baza szkoleniowa ASP, której siedziba znajduje się w Legnicy. To nowoczesne centrum, w którym wiedza profesjonalistów i chęć do zdobywania umiejętności przez ludzi młodych nierozerwalnie się ze sobą łączą. Dzięki odpowiednio wykwalifikowanej kadrze, ze szkoleń mogą również skorzystać ludzie działający w zawodzie, aby doskonalić swoje umiejętności oraz poznać nowości technologiczne i branżowe innowacje.

Celem akademii jest podnoszenie jakości pracy profesjonalistów posadzkarskich, wpieranie ich rozwoju i upowszechnianie osiągnięć technologicznych. Specjaliści ASP chcą pokazać adeptom sztuki posadzkarskiej, że zawód ten jest pożądany na europejskich rynkach pracy. Aby wyszkolić profesjonalistę, podczas ćwiczeń wykorzystywane są narzędzia i produkty, z którymi uczestnik zetknie się w codziennej pracy.

Oferta ASP składa się z 2 programów szkoleniowych:

Szlifiernia Posadzkarskich Talentów – cykliczne szkolenia i warsztaty, skierowane do profesjonalistów, wykonawców, producentów okładzin, pracowników firm budowlanych.

Kuźnia Posadzkarskich Talentów – to program szkoleń, warsztatów i lekcji posadzkarstwa dla ludzi młodych oraz osób, które w przyszłości chcą pracować w branży posadzkarskiej.

Indywidualne podejście do każdego z klientów i uczestników to jedna z cech charakterystycznych ASP. Dodatkowo zakres tematów i sposób szkolenia dopasowywany jest do potrzeb firm. Aby każde ze szkoleń było jak najbardziej efektywne, prowadzący wykorzystują metody edukacji funkcjonalnej, tj. pokazy, prezentacje, wykłady interaktywne, trening umiejętności, panel dyskusyjny, burza mózgów czy pomoce audiowizualne.

Akademia oferuje trzy typy szkoleń:

Zamknięte – certyfikujące i modułowe, dwu- lub jednodniowe; na zlecenie firmy, która kompleksowo chce przeszkolić zespół pracowników z teorii i praktyki przygotowania podłoża i montażu podłóg. W ramach takiego szkolenia Akademia Sztuki Posadzkarskiej oferuje: badanie potrzeb szkoleniowych, przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z ustalonego tematu, zaświadczenia lub certyfikaty, materiały szkoleniowe, ubrania ochronne i narzędzia dydaktyczne, catering, przerwy na kawę. Nabór na szkolenia jest ciągły.

Otwarte – certyfikujące i modułowe, dwu- lub jednodniowe z otwartym naborem dla indywidualnych uczestników, osób prowadzących mikroprzedsiębiorstwa i ich pracowników, którzy samodzielnie chcą uczestniczyć w szkoleniach i rozwijać swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie przygotowania podłoża i montażu podłóg. Nabór na szkolenia odbywa się dwa razy w roku.

Lekcje posadzkarstwa – kilkugodzinne warsztaty realizowane w ciągu jednego dnia z udziałem doradców technicznych i posadzkarzy profesjonalistów, realizowane w ramach wycieczek zawodoznawczych dla uczniów szkół technicznych. Zajęcia realizowane są dla jednej klasy.

Nad prawidłowym funkcjonowaniem centrum czuwa Edyta Rząsa, Specjalista ds. marketingu i szkoleń. Rezerwacje terminów szkoleń: asp@uzin-utz.com; tel.: +48 76 723 91 50

 [NS]

Data dodania: 09.05.2018