Od 3 marca 2013 zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące legalności drewna wprowadzonego na rynek europejski. DLH Poland już dostosował swoją ofertę do nowych wymogów.

Nowe rozporządzenie EUTR zobowiązuje impotentów drewna do wdrożenia Systemu Zasad Należytej Staranności zapobiegającego wprowadzaniu nielegalnie pozyskiwanego drewna na rynek UE. System ten musi obejmować między innymi dostęp do informacji o: ilości, nazwie gatunku, kraju, regionie pochodzenia, a także danych dostawcy oraz zgodności z obowiązującymi w kraju pozyskania przepisami prawa dot. gospodarki leśnej.

Importer jest także zobowiązany do oceny ryzyka na podstawie zebranych informacji, a także ograniczenia tego ryzyka w przypadku wysokiego poziomu. Importer musi również prowadzić ewidencję podmiotów od których kupuje, jak i podmiotów, którym sprzedaje drewno.

 

Data dodania: 27.02.2013