Sopro Polska startuje z nowym programem partnerskim skierowanym do wykonawców budowlanych. Glazurnicy mogą liczyć na premie oraz promocje.

Aby skorzystać z programu należy regularnie kupować produkty marki, a następnie przesłać dowody zakupy (faktury lub paragony). Na tej podstawie zostaną zarejestrowani uczestnicy programu i otrzymają przedpłaconą kartę płatniczą, która będzie automatycznie zasilana co miesiąc w oparciu o wartość netto nabytych produktów Sopro. Uczestnicy programu przez pierwsze trzy miesiące będą otrzymywać premię (wypłacaną na kartę) do 6% wartości netto zakupionych produktów. Po upływie tego czasu stała premia będzie wynosić 3%, a okazyjnie, w ramach okresów promocyjnych, nawet 10%. Wypłata premii następuje po przekroczeniu minimum 50 złotych.

Aby zarejestrować się w programie “Sopro wspiera Glazurników” należy wypełnić dostępny w punktach dystrybucyjnych formularz, a następnie przesłać go wraz z dowodami zakupów na adres: @VENTURE SA, „Sopro wspiera Glazurników”, Skrytka pocztowa nr 3, 02-975 Warszawa 150 lub przekazać Reprezentantowi Handlowemu Sopro. Formularz od listopada br. będzie także dostępny w wersji elektronicznej na stronie soprowspieraglazurnikow.pl.

[KSK]

Data dodania: 15.10.2015