Wybór drzwi zewnętrznych może stanowić nie lada wyzwanie. Oprócz względów funkcjonalnych i estetycznych, należy rozważyć jeszcze kilka innych kwestii – w tym formalno-prawnych. Warto również zwrócić uwagę na poszczególne właściwości drzwi, które stanowią o ich użyteczności.

Drzwi zewnętrzne – przepisy, cechy, możliwości

W przypadku drzwi zewnętrznych musimy wziąć pod uwagę kilka kwestii. Drzwi, dopuszczone do sprzedaży w Polsce są oznakowane symbolem CE. Jest to deklaracja producenta, że jego produkt spełnia zasadnicze wymagania dotyczących go dyrektyw stworzonych przez Unię Europejską (zawartych w normie PN-EN 14351-1+A1:2010).

Podstawowe parametry według ww. normy dla drzwi to wodoszczelność, przepuszczalność (infiltracja) powietrza, odporność na napór wiatru, izolacyjność akustyczna, współczynnik przenikania ciepła oraz wydzielanie substancji niebezpiecznych.

Pozostałe wymagania wg normy są dobrowolne do czasu, aż zostaną przywołane przez ustawę lub rozporządzenie ministerialne. Wtedy producent ma obowiązek przystosować drzwi do wskazanych przez ustawę wymagań.

Oprócz podstawowych wymagań drzwi muszą być zgodne z przepisami, które zawarte są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. O wymiarach drzwi zewnętrznych mówi nam paragraf 62, punkt 1 tego rozporządzenia: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, definiuje natomiast aktualną wysokość progu, jaka musi być zapewniona dla drzwi wejściowych. 

W przepisach nie jest jednak ściśle sprecyzowane, w którą stronę drzwi zewnętrzne powinny się otwierać. Mogą one otwierać się zarówno do wewnątrz, jak i zewnątrz pomieszczenia. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku drzwi stanowiących wejście do domku jednorodzinnego bądź innego wolnostojącego budynku mieszkalnego, mogą stanowić one również wyjście ewakuacyjne. W takiej sytuacji należy przestrzegać przepisów zawartych w tym samym dokumencie, które stanowią, iż takie drzwi powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.

Ostatnia prawna wytyczna, której należy przestrzegać to maksymalny współczynnik przenikania ciepła (U) dla drzwi zewnętrznych. Od 1 stycznia 2014 roku wynosi 1,7 U W/m2K. Współczynnik ten będzie ulegać zmianie na przestrzeni kolejnych lat. W roku 2017 maksymalny współczynnik U wynosić będzie 1,5, natomiast od 2021 r. 1,3. Wprowadzane zmiany mają systematycznie poprawiać efektywność energetyczną budynków.

Klasyfikacja wartości drzwi zewnętrznych jest zawarta w normie europejskiej z dnia 22.10. 2010 r. PN-EN 14351-1+A1:2010. Zawiera ona szczegółowy opis 23 właściwości drzwi, o których producenci powinni informować konsumentów. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, drzwi muszą spełniać sześć podstawowych właściwości z tej normy, aby otrzymały oznakowanie CE. Omówimy teraz każdą z nich.

Ciepło

Ogrzewając mieszkanie nie można dopuścić do „uciekania” ciepła na zewnątrz. Współczynnik przenikania ciepła w przypadku drzwi zewnętrznych oznaczony jest jako U. Określa on ilość ciepła, które może przedostawać się na zewnątrz. Im mniejszy współczynnik U posiadają drzwi, tym niższa będzie strata ciepła. Uwarunkowanie tego parametru zależy od materiału, z którego wykonane są drzwi, sposobu konstrukcji oraz montażu.

Hałas

Drzwi zewnętrzne powinny wygłuszać zarówno dźwięki wychodzące z naszego domu, jak i te, które do niego dochodzą. Izolacja akustyczna definiowana jest w decybelach, natomiast określa ją współczynnik Rw. W tym przypadku im wyższy jest współczynnik Rw dla drzwi, tym lepiej wygłuszają one dźwięki.

Odporność

Drzwi zewnętrzne są narażone na różnego rodzaju uszkodzenia. Można na nie przypadkowo wpaść, uderzyć w nie jakimś przedmiotem itp. W przypadku domów jednorodzinnych dochodzą do tego także warunki atmosferyczne panujące na dworze. Deszcz, śnieg, grad, wiatr lub różne, często skrajne temperatury. Najważniejsze czynniki, które wpływają na wytrzymałość drzwi to:

– Odporność na obciążenie wiatrem: definiowana w sześciu klasach w zależności od wartości przenoszonego ciśnienia próbnego oraz w trzech klasach w zależności od ugięcia ramy. Im wyższy współczynnik, tym drzwi są bardziej odporne na działanie wiatru.– Wodoszczelność: w zależności od tego czy drzwi są osłonięte czy nie, stosuje się inną klasyfikację. A – 10 stopniowa klasa (drzwi nieosłonięte), B – 7 stopniowa klasa (drzwi osłonięte). Również w tym wypadku wyższa klasa gwarantuje lepszą skuteczność.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na takie parametry drzwi jak:

– Wytrzymałość mechaniczna: dzieli się na cztery współczynniki. Odporność na obciążenie statyczne, wytrzymałość na skręcanie statyczne, odporność na uderzenia ciałem miękkim i ciężkim oraz odporność na uderzenie ciałem twardym. Najwyższa klasa wytrzymałości mechanicznej wynosi 4.

 – Odporność na wielokrotne zamykanie i otwieranie: klasyfikacja określana jest na podstawie wykonanych cykli otwieranie-zamykanie i dzielimy ją na osiem kategorii.

Substancje niebezpiecznie

Każdy producent drzwi powinien określić substancje oraz elementy składowe, jakie są stosowane przy procesie produkcji drzwi. Takie materiały nie powinny zawierać lub stanowić źródła wydzielania substancji szkodliwych dla zdrowia lub środowiska.

Cechy bezpieczeństwa

Drzwi zewnętrzne stanowią również o naszym bezpieczeństwie. To one oddzielają nasz dom od ewentualnych złodziei i nieproszonych gości. Z tego względu istotnymi czynnikami podczas wyboru tego rodzaju drzwi jest klasa odporności na włamanie.

 – Odporność na włamanie: każde drzwi o podwyższonej odporności na włamanie powinny posiadać odpowiedni dokument (deklarację producenta o spełnieniu wymagań dla odpowiedniej klasy odporności na włamanie wg normy PN-EN 1627:2012 lub ewentualnie dokumenty dodatkowe takie jak certyfikat lub świadectwo kwalifikacyjne), który potwierdza klasę odporności na włamanie. Najwyższa klasa odporności wynosi RC6, aczkolwiek w wypadku mieszkań jednorodzinnych zazwyczaj stosowane są drzwi do klasy RC3 odporności na włamanie. W przypadku ubezpieczenia domu ważna jest konsultacja z ubezpieczycielami w kwestii drzwi o podwyższonej odporności na włamanie. Każdy ubezpieczyciel może posiadać odrębne wymagania względem wymogów klasy odporności na włamanie drzwi oraz zastosowanych w nich zamków.

Trafny wybór

Wybór drzwi zewnętrznych początkowo może wydawać się mało wymagającym zadaniem. Jeżeli jednak wgłębimy się w ten temat można zauważyć jak zróżnicowany jest to problem. Oprócz tych wymienionych w artykule, istnieją również takie właściwości jak: odporność na obciążenia statyczne lub dynamiczne, kulo odporność czy odporność na uderzenia. Normy regulujące poszczególne właściwości mogą się zmieniać i niewykluczone, że po upływie kilku lat obecne wymogi diametralnie się zmienią. Istotną informacją jest jednak to, że drzwi muszą spełniać wymogi w momencie oddania budynku do użytku. Nie ma obecnie obowiązku, aby przy każdej zmianie prawnej wymieniać drzwi na takie, które spełniać będą dopiero co wprowadzone wymogi. Jeżeli jednak dokonujemy remontu i będziemy chcieli wstawić nowe drzwi, to wtedy powinny one być przystosowane do aktualnych norm prawnych.

Artykuł powstał we współpracy z Maciejem Murkowskim z Wielkopolskiego Oddziału Instytutu Techniki Budowlanej.

Autor: Radosław Kaczmarek

Data dodania: 10.07.2015