Rozwiązaniem na nierówne podłoże, jastrych w nienajlepszym stanie czy różnice poziomów pomiędzy pomieszczeniami są cementowe wylewki samopoziomujące. Uzyskana dzięki nim powierzchnia jest gładka, co nie tylko ułatwia nakładanie kleju pod pakiet czy płytki, ale także pomaga ograniczyć jego zużycie.

Masy samopoziomujące mają płynną konsystencję, więc zjawisko skurczu jest w ich przypadku zniwelowane. Nie wymagają także zacierania. Poniżej znajdziecie opis, jak krok po kroku taka masa powinna być stosowana.

Krok 1: Przygotowanie podłoża

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać, gdy planujemy wylanie masy samopoziomującej jest badanie wilgotności jastrychu. Jak wykonuje się takie badanie opisywaliśmy w tekście pt. Krok po kroku: sprawdzanie jakości podłoża.

Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2% w skali CM. Jeśli jest wyższa należy odczekać aż jastrych wyschnie lub zastosować odpowiednie grunty odcinające wilgoć.

Krok 2: Szlifowanie jastrychu

Kolejnym krokiem jest szlifowanie jastrychu – celem tego działania jest usunięcie tzw. „mleczka cementowego”. Mleczkiem cementowym potocznie nazywa się w budownictwie mieszaninę wody zarobowej z cementem. Szlifowanie jastrychu wykonuje się maszyną talerzową z papierami ściernymi o granulacji 16 lub 24, przystosowanymi do szlifowania betonu.

Krok 3: Spinanie dylatacji przeciwskurczowych

Dylatacje w posadzce wykonuje się, aby zapobiegać powstawaniu na skutek skurczu pęknięć i rys. Jednym z typów dylatacji są dylatacje przeciwskurczowe, zwane także pozornymi lub ciętymi. Rozstaw dylatacji przeciwskurczowych jest określany przez projektanta i zależy od wielu czynników, takich jak: grubość posadzki, wielkość obciążeń czy też jej przeznaczenie.

Maksymalny rozstaw tych dylatacji jest bezpośrednio związany z grubością posadzki, ponieważ wpływa na jej sztywność.

Spinanie dylatacji przeciwskurczowych przed wylaniem masy samopoziomującej ma zapobiegać przenoszeniu pęknięć na masę, a co za tym idzie, w późniejszym etapie na pokrycie podłogowe.

W miejscu dylatacji przeciwskurczowej nacinamy w poprzek i powiększamy dylatację wzdłuż – na grubości ¾ jastrychu. Odstępy pomiędzy nacięciami poprzecznymi powinny mieć około 20 centymetrów. W nie należy włożyć metalowe sprężyny, a całość zalać żywicą.

Krok 4: Odkurzanie i gruntowanie podłoża

Jastrych powinno się dwukrotnie odkurzyć krzyżowo odkurzaczem przemysłowym, który jest przystosowany do taki zadań. – Dla przykładu pomieszczenie w kształcie kwadratowym odkurzamy dwukrotnie najpierw w kierunku z zachodu na wschód, a następnie z północy na południe – wyjaśnia czym jest odkurzanie krzyżowe Łukasz Bydołek. Następnie należy nałożyć grunt, podczas prac widocznych na zdjęciu użyto preparatu UZIN PE 317.

Krok 5: Mieszanie i wylewanie masy

Kolejnym krokiem jest przygotowanie samej masy. Oczywiście należy stosować się do zaleceń producenta.

Krok 6: Rozprowadzanie i odpowietrzanie masy

Masę wylewa się i rozprowadza za pomocą rakli. Rakla to ręczne narzędzie, które służy do zgarniania masy, rozprowadzania jej nadmiaru. Zastosowanie tego narzędzia będzie szczególnie istotne, kiedy celem wylania masy samopoziomującej jest podniesienie poziomu posadzki.

W ostatnim etapie, już po wylaniu masy, należy użyć gumowego walca z kolcami, zwanego potocznie „jeżem”. Dzięki temu przebijemy tworzące się pod masą pęcherze powietrza, które wyschnięciu mogłyby sprawić, że wylewka będzie pofalowana.

Narzędzie to przetaczamy miejsce przy miejscu na całej powierzchni wylanej masy.

W przypadku zastosowanej w niniejszym opisie masy, wchodzić na nią można już po około 2 godzinach (czas schnięcia jest zależny od warunków panujących w pomieszczeniu – temperatury i wilgotności powietrza, a także od grubości warstwy masy samopoziomującej). Układanie pokrycia podłogowego można rozpocząć po około 18 godzinach.

Data dodania: 22.07.2012