Umieszczenie tarasu nad garażem to rozwiązanie, które pozwala na funkcjonalne wykorzystanie dachu. Jeśli chodzi o kwestie projektowe i koncepcyjne – nie stwarza ono żadnych problemów. Na etapie wykonawstwa staje się ono jednak bardziej skomplikowane.

Dach pod taras wymaga skutecznej izolacji zarówno termicznej, jak i przeciwwodnej, a przy tym wykończenia w taki sposób, aby spełniała wymagania użytkowe. O ile pierwsza z nich nie jest szczególnie skomplikowana, do wykonania drugiej potrzeba więcej wiedzy i doświadczenia.

Powody nieszczelnej izolacji

Trudności wykonawcze pojawiające się podczas montażu izolacji mogą powodować różnego typu błędy. Zawsze doprowadzają one do jednego skutku, jakim jest nieszczelna warstwa izolacji przewwilgociowej. Może ona doprowadzić do zawilgocenia i erozji stropu, a także zawilgocenia pomieszczeń znajdujących się pod stropem.

Do najczęściej popełnianych błędów należą:

  • źle przygotowane podłoże,
  • niewłaściwie dobrane materiały,
  • wadliwie wykonana warstwa izolacja,
  • uszkodzenia mechaniczne warstwy izolacyjnej powstałe podczas prac.

Zła izolacja może być więc wynikiem dużego stopnia skomplikowania prac, ale i doboru podłogi nieprzystosowanej do użytych materiałów izolacyjnych. Powinniśmy wybierać podłogi, które pozwalają na umieszczenie pod nimi najskuteczniejszej izolacji, takiej jak membrany dachowe czy powłoki bitumiczne. Niestety wciąż często decydujemy się na płytki terakotowe klejone do podłoża, które zdecydowanie zawężają liczbę możliwych do zastosowania materiałów izolacyjnych.

Stropodach odwrócony

Rozwiązaniem, które warto rozważyć, decydując się na tarasie nad garażem, jest stropodach odwrócony. Jego tradycyjna wersja wykańczana jest warstwą żwiru lub zielenią dachową, które pełnią funkcję estetyczną oraz dociskową.

Do wykończenia takiego tarasu można użyć też kostki brukowej. Wówczas na warstwie żwiru układa się geowłókninę, następnie podsypkę piaskową i tradycyjnie ułożony bruk. Ważne jest tu zastosowanie wysoko przepuszczalnych fug (tradycyjnie płukanego piasku), które zapewniają szczelną i bezpieczną nawierzchnię. W dodatku w razie ewentualnych napraw czy modyfikacji, jest ona łatwa w demontażu.

Taras wentylowany

Drugim sposobem na zapewnienie właściwej izolacji na tarasie jest wybór nawierzchni wentylowanej wykonanej z płyt tarasowych ułożonych na regulowanych wspornikach. To rozwiązanie ma dwie główne zalety – pozwala na wybór dowolnego materiału izolacyjnego, a w związku z tym wyklucza powstawanie wad tarasów na stropach.

Taras wentylowany wymaga właściwego ukształtowania spadków w taki sposób, aby móc odprowadzać wodę deszczową z jego powierzchni. W przypadku tego typu tarasu woda spływa bowiem pod jego powierzchnią, a nie po niej.

Taki układ eliminuje konieczność budowania kilkucentymetrowego progu przed drzwiami tarasowymi, a więc pozwala w prosty sposób uzyskać wrażenie podłogi płynnie przechodzącej w taras. Jest to szczególnie istotne w przypadku szerokich przejść.

Taras wentylowany sprawdzi się też w przypadku napraw istniejących już nieszczelnych tarasów na dachach, które zostały wykonane w tradycyjny sposób – przy pomocy płytek ceramicznych układanych na warstwę izolacji przeciwwilgociowej. Wówczas na istniejące kafle układa się nową warstwę izolacji przeciwwilgociowej, a na niej nową powierzchnię posadzki.

Taką naprawę należy wykonać podczas suchej i słonecznej pogody, aby umożliwić całkowite wyschnięcie tarasu. Nową izolację stanowi folia lub membrana rozwijana z rolki, której ewentualne uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji są łatwe w naprawie. Polega ona na podniesieniu płyt tarasowych nad uszkodzonym miejscem, załataniu go i ponownym ułożeniu płyt. Trzeba tylko pamiętać tylko, że naprawa wymaga odpowiedniego zapasu wysokości od powierzchni starego tarasu do spodu drzwi na niego prowadzących.

źródło: Buszrem

A: Nawierzchnia brukowana na stropodachu odwróconym
1. Kostka brukowa fugowana płukanym piaskiem
2. Podsypka piaskowa
3. Geowłóknina
4. Żwir – warstwa dociskowa stropodachu odwróconego
5. Izolacja termiczna
6. Membrana przeciwwodna
7. Płyta stropowa

B: Nawierzchnia wentylowana na tradycyjnym stropodachu
niewentylowanym
1. Płyty tarasowe
2. Szczelina wentylacyjna i wsporniki
3. Izolacja przeciwwilgociowa
4. Wylewka betonowa – warstwa dociskowa
5. Izolacja termiczna
6. Płyta stropowa

[KK]

Data dodania: 24.06.2019