W kolejnym materiale cyklu o podłogach drewnianych na ogrzewanie podłogowe wszystko o izolacji cieplnej, od której zależy prawidłowe działanie podłogówki.

Autorem tekstu jest Tadeusz WoźniakParkiet KOMPLEX Mława

Izolacje

Hydroizolacje powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym.

Poprawne działanie ogrzewania podłogowego zależy między innymi od prawidłowego wykonania izolacji cieplnej.

Minimalne wymaganie odnośnie izolacji termicznej podłóg ogrzewanych w PN-EN 1264:

– R > 0,75 m2K/W –  podłoga znajdująca się bezpośrednio nad pomieszczeniami ogrzewanymi (minimum 3 cm styropianu lambda 0,04 W/mK).

– R > 1,25 m2K/W –  podłoga znajdująca się bezpośrednio nad pomieszczeniami ogrzewanymi nieregularnie (minimum 5 cm styropianu lambda 0,04 W/mK).

– R > 2,00 m2K/W –  podłoga znajdująca się bezpośrednio nad pomieszczeniami nieogrzewanymi (minimum 8 cm styropianu lambda 0,04 W/mK).

– R > 2,25 m2K/W – w przypadku podłogi na gruncie (minimum 9 cm styropianu lambda 0,04 W/mK). Minimalna wartość izolacji zależy od usytuowania podłogi względem poziomu gruntu, ocieplenia zewnętrznych ścian fundamentowych, itd. Ponadto na wielkość strat ciepła do gruntu, istotny wpływ mają jego właściwości, w tym wilgotność gruntu, co należy uwzględnić przy projektowaniu izolacji.

W praktyce izolacja ta powinna być tak dobrana, aby straty ciepła skierowane ku dołowi nie przekraczały 10 % ilości ciepła przekazywanej do pomieszczeń.

W przypadku wyższej temperatury czynnika grzewczego w rurkach lub ich zagęszczenia należy izolację odpowiednio polepszyć, poprzez zmianę grubości lub rodzaju materiału izolacyjnego. Budynki energooszczędne wymagają podwojenia skuteczności izolacji termicznej podłogi.

O oporności cieplnej izolacji poza jej grubością decyduje współczynnik przewodności materiału z jakiego została wykonana. Poniżej porównanie różnych materiałów izolacyjnych.

Na izolację cieplną podłogi na gruncie w istotny sposób wpływa ocieplenie zewnętrznych ścian fundamentowych.

Patrząc na powyższy układ temperatur należy rozważyć, w których miejscach należy zainstalować odpowiednią izolację termiczną. Temat wymagający fachowej pomocy i kompromisu w kontekście kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Folia metalizowana, co jest faktem , a co mitem?

W większości przypadków przewody grzewcze układa się na metalizowanej folii z geometrycznym nadrukiem, umożliwiającym równomierny rozkład w/w przewodów. Folia ułatwia ułożenie jastrychu, pełni funkcję rozdzielczą, jak również ma za zadanie ograniczyć przenikanie wody do izolacji w trakcie wykonywania wylewki, jak i wilgoci podczas jej osuszania. Natomiast wbrew obiegowym i marketingowym opiniom, folia metalizowana, nie pełni żadnej izolacji termicznej, wynikającej z ograniczenia promieniowania ciepła w dół. Po prostu, folia jest dociśnięta wylewką do izolacji termicznej, a więc nie ma przestrzeni powietrznej, w której promieniowanie jako takie może występować. Dla potwierdzenia powyższego przeprowadzono dwa proste testy, z wykorzystaniem stanowiska do badania podłogówki i kamery termowizyjnej.

Test nr. 1. Podkład grzewczy temperaturze ok. 30°C . Połowę powierzchni podkładu osłonięto metalizowaną folią, po czym całość przykryto płytą styropianu grubości 20mm. Po pewnym czasie oceniono i zarejestrowano rozkład temperatur na powierzchni styropianu.

Wynik: powierzchnia styropianu ma jednorodną temperaturę, bez względu na to, czy leży na folii metalizowanej, czy styka się bezpośrednio z podkładem grzewczym.

Wniosek: folia metalizowana w bezpośrednim kontakcie płyty grzewczej z izolacją termiczną nie wpływa na ograniczenie przenikania ciepła.

Test nr. 2. Podkład grzewczy temperaturze ok. 30°C . Połowę powierzchni podkładu osłonięto metalizowaną folią, po czym na całość położono ramkę z drewna z poprzeczką rozdzielającą część osłoniętą folią od części nieosłoniętej. Grubość ramki 22mm określała grubość warstwy powietrza między podkładem a styropianem. Na w/w ramkę położono płytę styropianu grubości 20mm. Po pewnym czasie oceniono i zarejestrowano rozkład temperatur na powierzchni styropianu.

Wynik: powierzchnia styropianu ma niejednorodną temperaturę. Temperatura nad częścią z folią metalizowaną ma niższą wartość o ok. 2°C.

Wniosek: Folia metalizowana ogranicza promieniowanie ciepła w przypadku zachowania odległości między elementami emitującymi a odbierającymi ciepło.

W kolejnym materiale wszystko o elemantach grzewczych.

Data dodania: 03.05.2015