20 września 2018 roku odbyło się spotkanie zarządu European Federation of the Parquet Industry (FEP). Dyskutowano na nim o sprzedaży parkietu w poszczególnych krajach Europy. Czy zatem producenci podłóg mają się z czego cieszyć?


Uczestnicy spotkania porównywali obecną sprzedaż parkietu na rynkach europejskich do sprzedaży sprzed roku. Ich wnioski wyraźnie wskazują na to, że utrzymuje się ona na tym samym poziomie bądź nieznacznie wzrasta. Wyjątek stanowią jedynie Niemcy, Norwegia i Szwajcaria, gdzie liczba konsumentów zmalała. Tu jednak prognozuje się zmiany na lepsze, podobnie jak w przypadku wschodniej Europy.

W związku ze zwiększającą się sprzedażą parkietu, konkurencja między producentami wciąż rośnie, a wraz z nią – ceny drewna. Nieuniknione jest zatem, że wkrótce zaczniemy odczuwać jego braki, choć jak na razie zauważono go tylko w przypadku dębu. Trwają jednak spekulacje na temat przyszłości drewna.

Jak sprzedaż parkietu na rynkach europejskich zmieniła się w ciągu roku?

Wzrost sprzedaży

Jak już zostało wspomniane, niewielka tendencja wzrostowa jest zauważalna w większości krajów europejskich. W skład tej grupy wchodzą Austria, Finlandia, Francja, Polska, Szwecja i Włochy. W przypadku Finlandii handel detaliczny wzrósł nieznacznie, choć zmiany zauważalne są w ogólnej sytuacji gospodarczej. Rynek francuski rozwija się za to, wyłączając sprzedaż parkietu litego, a Szwecja wykorzystuje go głównie w budownictwie mieszkalnym. Wyjątkowo niski wzrost odnotowano we Włoszech (wyłączając Mediolan), a to za sprawą wyborów. Przewiduje się jednak, że sytuacja do końca roku znacznie się polepszy.

Stała sprzedaż

Sytuacja na rynku jest stabilna w Belgii, Danii, Holandii i Hiszpanii. Tendencję do spadku wykazują jednak Dania i Hiszpania – możliwe, że zmaleje tu przede wszystkim sprzedaż detaliczna.

Spadek sprzedaży

Sprzedaż parkietu zmniejszyła się w Norwegii i Szwajcarii. Podobnie z resztą jak w Niemczech, choć u naszych zachodnich sąsiadów prawdopodobnie sytuacja będzie się poprawiać.

Reasumując, producenci parkietu muszą być zadowoleni z wyników sprzedaży na europejskich rynkach. Jak widać, wiele krajów Europy wykazuje tendencję wzrostową, a to prawdopodobnie nie koniec sukcesów. Czyżby parkiet miał nigdy nie wyjść z mody?

[KK]

Data dodania: 09.11.2018