Chciałbym mieć w salonie drewnianą podłogę, dowiedziałem się, że przed jej położeniem trzeba sprawdzić jakość podłoża. O co chodzi? Jak się to wykonuje?

Przy sprawdzaniu jakości podłoża należy wziąć pod uwagę jego trzy najważniejsze dla nas parametry: równość, wilgotność i wytrzymałość.

Jakość podłoża powinien sprawdzać zawsze fachowiec. Bardzo ważne jest w tym przypadku jego doświadczenie, dlatego warto zwrócić uwagę na to, jak specjalista będzie to podłoże oceniał, co będzie brał pod uwagę i jakich przyrządów tym celu będzie używał.

Równość podłoża ocenia się sprawdzając jego rzędne wysokościowe. Generalnie podłoże powinno być równe, jednak dopuszcza się na powierzchni dwóch metrów dwa milimetry odchyłu. Należy pamiętać, że im większy element będzie montowany, tym równość podłoża odgrywać będzie ważniejszą rolę. Drobne nierówności pomoże zatuszować także spoina klejowa jednak należy pamiętać, że do tego celu służą przede wszystkim masy naprawcze oraz niwelujące.

Drugim elementem, który należy sprawdzić jest wilgotność podłoża. Można tego dokonać za pomocą wskaźników (zwykle są to urządzenia elektroniczne) i mierników. Istnieją również metody laboratoryjne. Wskaźniki elektroniczne mają tę wadę, że nie rozróżniają różnych elementów w podłożu – np. zbrojenia czy rurek z wodą przy ogrzewaniu podłogowym. Gdy taki element pojawi się w badanym obszarze, wskaźnik pokaże zafałszowany wynik.

Najbardziej znanym miernikiem jest metoda CM (zwana także metodą karbidową) – odkuwa się w określonym miejscu jastrych z połowy grubości i bada jego wilgotność. Dodatkową zaletą tej metody jest to, że przy odkuwaniu próbki potrzebnej do przeprowadzenia pomiaru badamy jeszcze dwa często kluczowe parametry naszego podłoża, czyli jego grubość oraz jednorodność. Najlepiej połączyć te dwie metody: wskaźnikową i miernikową, np. elektronicznym wskaźnikiem sprawdzić, gdzie jest najbardziej niekorzystny wyniki i później w tym miejscu zrobić odkuwkę do metody CM.

Ostatnim, ważnym parametrem jest wytrzymałość podłoża. Nas interesują konkretnie dwa rodzaje wytrzymałości: na ściskanie oraz na ścinanie. W przypadku drewna najważniejsza jest wytrzymałość na ścinanie, ponieważ to siły ścinające generuje element drewniany, choć obie te wytrzymałości są ze sobą poniekąd powiązane, więc zwykle jeśli podłoże ma odpowiednią wytrzymałość na ściskanie (mniej więcej 25-30 MPa), ma też dobrą wytrzymałość na ścinanie (choć niestety nie zawsze).

Warto niemniej zmierzyć wytrzymałość na ścinanie osobno. Pomiaru dokonuje się za pomocą urządzenia o nazwie PressoMess. Wynik otrzymujemy w N/mm2. Pomocne jest także urządzenie o potocznej nazwie ri-ri –jest to jedna z najbardziej popularnych i najszybszych metod, która sprawdza twardość powierzchniową podłoża.

Powracam jednak do początku wypowiedzi, nie ma jednak nic bardziej niezastąpionego jak parkieciarz ze swoją wieloletnią praktyką, który potrafi z otrzymanych wyników pomiarów wyciągnąć odpowiednie wnioski . No bo czym było by samo urządzenie do zdjęć RTG bez lekarza radiologa potrafiącego te wszystkie ciemne i jasne plamki zdiagnozować 😉

Data dodania: 26.10.2013

Info o ekspercie

Bartosz Grygorowicz - UZIN UTZ Polska

Bartosz Grygorowicz - UZIN UTZ Polska

Dyrektor handlowy UZIN UTZ Polska

Zadaj pytanie

Dbamy o Twoją prywatność. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie BLUE OCEAN Artur Hankiewicz, ul. Św. Michała 73, 61-005 Poznań, NIP: 5732283388. Podane dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na pytanie. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.